flag_uk
 • lista-produktow,111.html
 • O Norenco

  Jesteśmy polsko-norweskim producentem profesjonalnych środków czystości. Firma powstała w 1986 roku w Norwegii, w Polsce jesteśmy od 1997 roku.
  Nasze wieloletnie doświadczenie stanowi znakomity fundament dla tworzenia wysokiej jakości przydatnych produktów zarówno dla różnych gałęzi przemysłu, rynku usług, jak i również dla gospodarstw domowych.

Hand Desinfeksjon 1l x 15 szt + Dozownik + Smoczek - ZESTAW

Czas dostępności: Kontakt z doradcą biuro@norenco.pl

Numer katalogowy: 5907476629566

Indeks/kod produktu: 5907476629566

Hand Desinfeksjon 1l x 15 szt + Dozownik + Smoczek - ZESTAW

Alkoholowy preparat do higienicznej dezynfekcji rąk po uprzednim umyciu, szczególnie zalecany wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania higieniczne:

 • w placówkach służby zdrowia
 • w zakładach przemysłu spożywczego
 • w obiektach żywienia zbiorowego
 • w laboratoriach mikrobiologicznych
 • w handlu żywnością
 • w gabinetach kosmetycznych

 

Jest delikatny i nie wysusza skóry rąk. Produkt neutralny, bez substancji zapachowych i barwników, działa bakteriobójczo w 99,99%.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Rozprowadzić na dłoniach, palcach i przestrzeniach między palcowych. Odczekać do odparowania.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczącą produktu

 

DANE PRODUKTU:

 

 • Produkt gotowy do użycia
 • Bezbarwna ciecz
 • Temperatura samozapłonu 442°C
 • Chronić pojemniki przed nagrzaniem, przechowywać z dala od źródeł ciepła
 • Chronić przed działaniem promieni słonecznych
 • Trwałość produktu 2 lata
 • EAN: 5 907 476 629 566 

 

Produkt biobójczy, posiada pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 1452/04 na obrót produktem biobójczym.

Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna wg norm:

PN-EN 1500:2013 

PN-EN 13697+A1:2019-08 

PN-EN 13727+A2:2015-12 

PN-EN 13624:2013-12  

PN-EN 12791+A1:2017-12

 PN-EN 14476:2013+A2:2019-08

UWAGA!

 • stosować zgodnie z zaleceniami producenta,
 • preparat do użytku zewnętrznego, zawiera skażony alkohol,
 • produkt wysoce łatwopalny, nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić tytoniu,
 • w przypadku dostania się do oczu, połknięcia natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem, okazać etykietę,
 • przechowywać we właściwie oznakowanych pojemnikach, z dala od dzieci,

 

Rodzaje zagrożeń

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 • Chronić przed dziećmi
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • Unikać uwolnienia do środowiska
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi/ międzynarodowymi przepisami

Produkty powiązane z produktem Hand Desinfeksjon 1l x 15 szt + Dozownik + Smoczek - ZESTAW