flag_uk
  • lista-produktow,111.html
  • O Norenco

    Jesteśmy polsko-norweskim producentem profesjonalnych środków czystości. Firma powstała w 1986 roku w Norwegii, w Polsce jesteśmy od 1997 roku.
    Nasze wieloletnie doświadczenie stanowi znakomity fundament dla tworzenia wysokiej jakości przydatnych produktów zarówno dla różnych gałęzi przemysłu, rynku usług, jak i również dla gospodarstw domowych.

Usługi

Naszym Klientom zapewniamy pomoc i doradztwo we wdrożeniu programów GHP/GMP, będących pierwszym niezbędnym krokiem do wprowadzenia systemu HACCP.

Przygotowujemy pełną dokumentację programu mycia i dezynfekcji zgodnie w wymogami:

HACCP - identyfikacja i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.

BRC - Globalna Norma dotycząca bezpieczeństwa żywności dla producentów żywności dostarczających produkty do sieci handlowych.

Obowiązek wdrożenia zasad systemu HACCP, dotyczy wszystkich przedsiębiorców produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, za wyjątkiem producentów na etapie produkcji pierwotnej (tzn. chowu lub uprawy produktów pierwotnych, którzy winni wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej GMP i dobrej praktyki higienicznej GHP). Przepis ten obowiązuje od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej tj. od 1 maja 2004.